Tradutor

Status das Missoes

Informações coletadas durante o Exame Chuunin.


Aburame ShinoAkimichi ChoujiBakiDan
Rank-D: 7
Rank-C: 5
Rank-B: 0
Rank-A: 0
Rank-S: 0
Rank-D: 8
Rank-C: 3
Rank-B: 0
Rank-A: 1
Rank-S: 0
Rank-D: 116
Rank-C: 210
Rank-B: 251
Rank-A: 106
Rank-S: 11
Rank-D: 72
Rank-C: 84
Rank-B: 223
Rank-A: 168
Rank-S: 22
Dosu KinutaEbisuGaaraGekkou Hayate
Rank-D: 23
Rank-C: 12
Rank-B: 0
Rank-A: 0
Rank-S: 0
Rank-D: 98
Rank-C:
 284
Rank-B: 115
Rank-A: 1
Rank-S: 0
Rank-D: ?
Rank-C:
 9
Rank-B: 1
Rank-A: 1
Rank-S: 1
Rank-D: 66
Rank-C: 83
Rank-B: 407
Rank-A: 96
Rank-S: 0
GouzuHaruno SakuraHatake KakashiYondaime Hokage
Rank-D: 68
Rank-C: 167
Rank-B: 43
Rank-A: 0
Rank-S: 0
Rank-D: 7
Rank-C: 1
Rank-B: 0
Rank-A 1
Rank-S: 0
Rank-D: 197
Rank-C: 189
Rank-B: 414
Rank-A 277
Rank-S: 39
Rank-D: 122
Rank-C: 147
Rank-B: 216
Rank-A 323
Rank-S: 39
Hoshigaki KisameHyuuga HinataHyuuga NejiInuzuka Kiba
Rank-D: 3
Rank-C: 68
Rank-B: 154
Rank-A 78
Rank-S: 29
Rank-D: 5
Rank-C: 3
Rank-B: 0
Rank-A 0
Rank-S: 0
Rank-D: 20
Rank-C: 12
Rank-B: 0
Rank-A 1
Rank-S: 0
Rank-D: 7
Rank-C: 4
Rank-B: 0
Rank-A 1
Rank-S: 0
JiraiyaJiroubouKimimaroKankurou
Rank-D: 58
Rank-C: 345
Rank-B: 684
Rank-A 614
Rank-S: 138
Rank-D: 20
Rank-C: 15
Rank-B: 8
Rank-A 2
Rank-S: 1
Rank-D: 0
Rank-C: 0
Rank-B: 15
Rank-A 5
Rank-S: 2
Rank-D: ?
Rank-C: 9
Rank-B: 1
Rank-A 1
Rank-S: 1
KidoumaruMaito GaiMeizuMitarashi Anko
Rank-D: 20
Rank-C: 15
Rank-B: 8
Rank-A 2
Rank-S: 1
Rank-D: 86
Rank-C: 269
Rank-B: 210
Rank-A 177
Rank-S: 20
Rank-D: 71
Rank-C: 196
Rank-B: 45
Rank-A 1
Rank-S: 0
Rank-D: 72
Rank-C: 86
Rank-B: 398
Rank-A 89
Rank-S: 2
Momochi ZabuzaMorino IbikiNara ShikamaruOrochimaru
Rank-D: 4
Rank-C: 67
Rank-B: 79
Rank-A 29
Rank-S: 12
Rank-D: 181
Rank-C: 297
Rank-B: 301
Rank-A 79
Rank-S: 3
Rank-D: 8
Rank-C: 3
Rank-B: 0
Rank-A 2
Rank-S: 0
Rank-D: 16
Rank-C: 332
Rank-B: 521
Rank-A 491
Rank-S: 108
Rock LeeSakon/UkonSarutobi AsumaShiranui Genma
Rank-D: 22
Rank-C: 12
Rank-B: 0
Rank-A 0
Rank-S: 0
Rank-D: 20
Rank-C: 15
Rank-B: 8
Rank-A 2
Rank-S: 1
Rank-D: 111
Rank-C: 193
Rank-B: 207
Rank-A 167
Rank-S: 18
Rank-D: 165
Rank-C: 220
Rank-B: 454
Rank-A 74
Rank-S: 2
ShizuneTayuyaTemariTenten
Rank-D: 74
Rank-C: 44
Rank-B: 18
Rank-A 3
Rank-S: 0
Rank-D: 20
Rank-C: 15
Rank-B: 8
Rank-A 2
Rank-S: 1
Rank-D: ?
Rank-C: 9
Rank-B: 1
Rank-A 1
Rank-S: 1
Rank-D: 24
Rank-C: 13
Rank-B: 0
Rank-A 0
Rank-S: 0
TsunadeUchiha ItachiUchiha ObitoUchiha Sasuke
Rank-D: 40
Rank-C: 236
Rank-B: 467
Rank-A 418
Rank-S: 95
Rank-D: 53
Rank-C: 152
Rank-B: 134
Rank-A 0
Rank-S: 1
Rank-D: 86
Rank-C: 24
Rank-B: 24
Rank-A 1
Rank-S: 0
Rank-D: 7
Rank-C: 1
Rank-B: 0
Rank-A 1
Rank-S: 0
UkonUmino IrukaUzumaki NarutoYakushi Kabuto
Rank-D: 20
Rank-C: 15
Rank-B: 8
Rank-A 2
Rank-S: 1
Rank-D: 285
Rank-C: 178
Rank-B: 74
Rank-A 12
Rank-S: 0
Rank-D: 7
Rank-C: 1
Rank-B: 1
Rank-A 2
Rank-S: 0
Rank-D: 163
Rank-C: 28
Rank-B: 0
Rank-A 0
Rank-S: 0
Yamanaka InoYuuhi KurenaiZaku Abumi
Rank-D: 8
Rank-C: 3
Rank-B: 0
Rank-A 0
Rank-S: 0
Rank-D: 152
Rank-C: 158
Rank-B: 227
Rank-A 125
Rank-S: 13
Rank-D: 23
Rank-C: 12
Rank-B: 0
Rank-A 0
Rank-S: 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário